© NVOG versie 2.4 *

Echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheids problemen


INHOUDSOPGAVE

In het kort
Wat is echoscopie?
Waarom een echo
-- Echoscopie in de gynaecologie
Hoe verloopt een echoscopisch onderzoek?
-- Uitwendige echoscopie
-- Inwendige echoscopie
Is op een echo alles te zien?
Heeft echoscopie bijwerkingen of risico's?
Tot slot


In het kort

Echoscopie is onderzoek van de inwendige organen door middel van geluidsgolven. Door terugkaatsing van uitgezonden geluidsgolven kunnen afbeeldingen worden gemaakt van bijvoorbeeld de baarmoeder, de eierstokken en eiblaasjes, en van de moederkoek en het kind in de baarmoeder. Echoscopie wordt toegepast in de gynaecologie, bij onderzoek naar vruchtbaarheid en in de verloskunde.


naar inhoudsopgave

WAT IS ECHOSCOPIE?

Echoscopie is een techniek waarmee organen en structuren in het lichaam zichtbaar kunnen worden gemaakt.
Echo-scopie betekent letterlijk: kijken met geluid.
Echoscopie gebruikt ultrageluid: geluid dat zó hoog is dat de mens het niet meer kan horen. Dit geluid wordt uitgezonden door de echokop (‘transducer'). Het geluid veroorzaakt trillingen. Deze trillingen worden teruggekaatst door structuren en organen in het lichaam.
De teruggekaatste trillingsgolven kunnen zichtbaar worden op een scherm. Zo kan de arts de grootte, de vorm en eventueel de werking van een orgaan beoordelen.

Echoscopie kan inwendig en uitwendig gebeuren. Bij een inwendige echoscopie brengt men de echokop in de schede. Een uitwendige echoscopie gebeurt via de buikwand.
In de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsonderzoek wordt meestal een inwendige echo gemaakt, in de verloskunde en bij grote afwijkingen meestal een uitwendige echo.
Meestal doet de gynaecoloog zelf het onderzoek bij het eerste bezoek, anders wordt er een afspraak gemaakt bij een echoscopist of een radioloog.


WAAROM EEN ECHO?

Echoscopie wordt toegepast in de gynaecologie, bij onderzoek naar vruchtbaarheid en in de verloskunde.

naar inhoudsopgave

-- Echoscopie in de gynaecologie

Met een echo kan de arts de grootte van de baarmoeder, de baarmoederholte, de eierstokken en de eileiders beoordelen. Bij onregelmatig bloedverlies bijvoorbeeld is op een echo te zien hoe dik het baarmoederslijmvlies is, of er vleesbomen of poliepen zijn en waar deze zitten.

Redenen om een gynaecologische echo te maken, kunnen zijn:

naar inhoudsopgave

-- Echoscopie tijdens de zwangerschap


HOE VERLOOPT EEN ECHOSCOPISCH ONDERZOEK?

naar inhoudsopgave

-- Uitwendige echoscopie

U ligt op de onderzoekbank met de onderbuik bloot. De arts brengt gel op uw buik en beweegt de echokop over de buik heen.
Bij uitwendige echoscopie is het goed om een volle blaas te hebben: er komt dan een beter beeld.
Uitwendige echoscopie doet geen pijn.

naar inhoudsopgave

-- Inwendige echoscopie

Bij inwendige echoscopie doet u uw onderbroek uit. U gaat in de beensteunen liggen of op een onderzoekbank met de billen iets omhoog.
De arts brengt een dunne echokop in de schede.
Inwendige echoscopie doet meestal geen pijn tenzij u al klachten hebt.
Bij een inwendige echo is het het beste als de blaas leeg is.
Hebt u moeite met dit onderzoek, bespreek dat dan met de arts.

Het kan zijn dat degene die het onderzoek uitvoert niet direct de uitslag met u bespreekt maar dat u dit in een later stadium met degene die de het onderzoek heeft aangevraagd, bijvoorbeeld de huisarts of de gynaecoloog, bespreekt.


naar inhoudsopgave

IS OP EEN ECHO ALLES TE ZIEN?

Nee, niet alles is direct zichtbaar op een echo. Soms moet er aanvullend onderzoek plaatsvinden zoals bloedonderzoek, een waterecho (zie SIS), een CT-scan of MRI-scan.

Wil men het kind uitgebreid onderzoeken, dan is een uitgebreid echoscopisch onderzoek nodig: een screeningsecho. (zie Prenatale screening en Prenatale screening 36+)


naar inhoudsopgave

HEEFT ECHOSCOPIE BIJWERKINGEN OF RISICO'S?

Tot zover bekend heeft echoscopie geen schadelijke effecten. Wel wordt echoscopie, zeker in de zwangerschap, alleen verricht als er een reden voor bestaat.
Ook bij bloedverlies kan een inwendige echo geen kwaad.

Ter bescherming wordt de inwendige echoscopie alleen uitgevoerd met een latex hoes om de echokop (een soort condoom). Als u weet dat u allergisch bent voor latex is het verstandig dit te melden voor het echoscopisch onderzoek plaatsvindt.


naar inhoudsopgave

TOT SLOT

Echoscopie is een veel gebruikt eenvoudig onderzoek dat aanvullende informatie geeft op het inwendige onderzoek (zie Eerste bezoek aan de gynaecoloog). Bespreek uw eventuele vragen of twijfels omtrent het echoscopisch onderzoek altijd met uw arts.
| naar inhoudsopgave | Print | Index | Sluit dit venster |

* NVOG rubriek voorlichting
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie